AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Θέση Εργασίας

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  2. Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
  3. Άριστη γνώση Excel – word – Microsoft 365 (Outlook )
  4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικότητα, συνέπεια και συνεργασία

Διαδικασία

  1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 27/10/2023 και ώρα 2 μ.μ. τα βιογραφικά τους σημειώματα με αντίγραφο των τίτλων σπουδών και απαραίτητων πιστοποιητικών στο info@cba.org.cy με θέμα: “Λειτουργός Επιδότησης Ασκουμένων – anergosjobs.com”
  1. Ο ΠΔΣ ενδέχεται να καλέσει σε προφορική συνέντευξη υποψηφίους της οποίας η ώρα και η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ωφελήματα

  1. Μισθός αναλόγως προσόντων
  2. Προαιρετικό ταμείο πρόνοιας

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA