AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πάνος Εγγλέζος Λτδ: Ζητείται Τεχνικός 

Πάνος Εγγλέζος Λτδ: Ζητείται Τεχνικός  – Λευκωσία

Η Εταιρεία Πάνος Εγγλέζος Λτδ ζητά να προσλάβει Τεχνικό για το τμήμα μπαταριών στις αποθήκες μας στα Λατσιά

Απαιτούμενα Προσόντα:

*Απολυτήριο τεχνικής σχολής στο κλάδο Μηχανικής ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολογίας Αυτοκινήτου ή εμπειρία σε παρόμοιο κλάδο

* Άδεια οδηγού αυτοκινήτου

* Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

* Κάτοικος Λευκωσίας

Καθήκοντα:

Τεχνική Υποστήριξη, συντήρηση, έλεγχος, επιδιόρθωση αυτοκινήτου και μπαταριών βιομηχανικού τύπου

Ανεξαρτήτως εμπειρίας, θα παρασχεθεί ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση

Παροχές

* 13ος  Μισθός

* Ταμείο Προνοίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως τηλεφωνήσουν στο 22460900 ή να αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα στο info@englezos.eu

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA