AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής / Λογίστρια

Aldente (Mall) Larnaca: Ζητείται Λογιστής / Λογίστρια – Λάρνακα

Καθήκοντα:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων εταιρειών και καταχώρηση Φ.Π.Α.
 • Συμφιλίωση τραπεζών, χρεωστών, πιστωτών, ταμείου, κ.τ.λ.
 • Άλλα λογιστικά καθήκοντα.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος L.C.C.I Level 3 Higher
 • Πείρα σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 2 χρόνων
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office και μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων
 • Γνώση του λογιστικού συστήματος Cycom Sofia θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Ετοιμασία βιβλίων για υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων
 • Οργανωτικές ικανότητες γραφείου
 • Υπεύθυνο άτομο με ικανότητα επικοινωνίας και πρωτοβουλία

 

Αιτήσεις: