AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Kallas Cyprus: Θέση εργασίας

Kallas Cyprus: Θέση εργασίας – Λεμεσός

Η εταιρεία Kallas Cyprus με έδρα την Λεμεσό και σημαντική παρουσία στην κυπριακή αγορά, στην εισαγωγή και διάθεση τροφίμων παγκόσμιας εμβέλειας όπως President, Galbani, Soignon, Farm Frites, Riso Scotti, για τη Βιομηχανία, την Εστίαση και το Λιανικό Εμπόριο, επιθυμεί να προσλάβει:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

 • Παρακολούθηση, έλεγχος και διασφάλιση όλων των διεργασιών που επηρεάζουν την ποιότητα
 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διαδικασιών και εντύπων ποιότητας
 • Συντήρηση και ενημέρωση των προτύπων ποιότητας
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων, άμεση εκπαίδευση και εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών
 • Καθορισμός απαιτούμενων πιστοποιήσεων/ελέγχων, σύνταξη και τήρηση τεχνικών φακέλων προϊόντων
 • Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των ετικετών των προϊόντων.
 • Υλοποίηση εκπαιδεύσεως προσωπικού
 • Παρακολούθηση νομοθεσίας περί τροφίμων και εναρμόνιση της εταιρίας με αυτή
 • Διασφάλιση σωστής λειτουργίας εργαστηριακών συσκευών
 • Αναφορά δυσλειτουργιών στη διεύθυνση της εταιρείας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων, Χημείας, Χημικών Μηχανικών
 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε εταιρία τροφίμων
 • Γνώση μεθοδολογιών διασφάλισης ποιότητας και προτύπων
 • Εμπειρία σε επιθεωρήσεις συστημάτων ποιότητας και αποτελεσματικής εφαρμογής QMS
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο με όλα τα τμήματα όσο και με συνεργάτες / προμηθευτές.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο jobs@kallas.com.cy, με τίτλο: “Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας – anergosjobs.com”, μέχρι τις 13 Οκτωβρίου, 2023. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 25714585

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA