AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οικονομικός Λειτουργός

AC Goldman Solutions & Services: Ζητείται Οικονομικός Λειτουργός – Λευκωσία

Η AC Goldman Solutions & Services ζητά να προσλάβει Οικονομικό/Οικονομική Λειτουργό για εργασία σε εσωτερικά και εξωτερικά έργα.

Ελκυστικό πακέτο απολαβών που θα προσαρμόζεται ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία του/της υποψηφίου/ας.

Απαιτούμενα Προσόντα/Εργασιακή Πείρα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Λογιστική ή στα Οικονομικά με ειδίκευση στη Λογιστική ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών, ή Μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.

Ικανότητες που θα βαθμολογηθούν

 • Πολύ καλή γνώση θεμάτων θέματα οικονομικής διαχείρισης.
 • Ικανότητα σωστής διαχείρισης του χρόνου του για ορθή διεκπεραίωση των εργασιών που του ανατίθενται.
 • Ικανότητα στη διαχείριση λογιστικών συστημάτων.

Καθήκοντα

 • Βοηθά στην εκτέλεση καθηκόντων ή εκτελεί καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης ή/και εργασίες του Λογιστηρίου.
 • Βοηθά στο σχεδιασμό ή/και συντονισμό ή/και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κυβερνοασφάλειας.
 • Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της σχετικής με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων νομοθεσίας, την ετοιμασία εκθέσεων/μελετών τεχνοοικονομικής φύσης και την τήρηση στατιστικών στοιχείων/πινάκων κλπ.
 • Βοηθά στην ετοιμασία του Προϋπολογισμού και του Ισολογισμού.
 • Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται, εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
 • Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
 • Διεξάγει μελέτες, ετοιμάζει εκθέσεις και εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.
 • Διεξάγει αλληλογραφία και παρακολουθεί και ενημερώνει τον προϊστάμενο του τομέα του για όλες τις εξελίξεις.
 • Συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα της Υπηρεσίας , συμπεριλαμβανομένου της Κυβερνοασφάλειας.

Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά ή τις διευκρινιστικές ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acgoldman.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

***Το βιογραφικό ενδέχεται να αποσταλεί σε τρίτο οργανισμό (πελάτες – συνεργάτες) για έγκριση του βιογραφικού. Με την αποστολή του βιογραφικού ο/η υποψήφιος αποδέχεται αυτό τον όρο.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA