AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

3 Θέσεις Εργασίας σε Όμιλο Εταιρειών

3 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Όμιλος Εταιρειών με έδρα τη Λεμεσό, ζητά να προσλάβει άτομα για την κάλυψη των πιο κάτω θέσεων:

  1. Πωλητής – Διανομέας

  2. Βοηθός Αποθήκης και Διανομέας

  3. Βοηθός Λογιστηρίου

Απαιτούμενα προσόντα: Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και ακεραιότητα χαρακτήρα. Για την θέση του Βοηθού Λογιστηρίου απαιτείται πολύ καλή γνώση και ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Απολαβές και ωφελήματα: Μηνιαίος μισθός, Ταμείο προνοίας, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και  συνεχής εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο administration@gmbiosun.com, με τίτλο «ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ» ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο τηλ. 25822288.