AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

IMH: Θέση Εργασίας

IMH: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Operations Officer

Καθήκοντα:

  • Διαχείρισης διοργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων
  • Κρατήσεων αιθουσών για εκδηλώσεις
  • Διευθέτησης αεροπορικών κρατήσεων ομιλητών / συνέδρων από εξωτερικό
  • Διαχείρισης ηλεκτρονικού database
  • Συντονισμός με τμήματα συνεδρίων, εκθέσεων, marketing και εκδόσεων

Προσόντα:

  • Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στους κλάδους των Events Management / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Μάνατζμεντ / Marketing / ή σε άλλο συναφή κλάδο
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (προφορικώς και γραπτώς)
  • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρήση διαδικτύου

Απολαβές:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και cover letter στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη «OPERATIONS – anergosjobs.com», μέχρι τις 12/09/2023.

Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα

Τηλ.: +35722505555 | Φαξ.: +35722679820 | www.imhbusiness.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA