AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

THEODOROS STRINGIS & PARTNERS LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η δικηγορική μας εταιρεία THEODOROS STRINGIS & PARTNERS LLC, με έδρα τη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενής θέσης Γραμματέως για πλήρη απασχόληση.

Ήτοι, πενθήμερη εργασία με ωράριο από τις 08.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. & 3:00 μ.μ. – 6:00 μ.μ. Από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Προσόντα:

Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (στον προφορικό και τον γραπτό λόγο).

Πολύ Καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Eιδικά στο προγράμματα, Word, Excel, Outlook).

Γνώση Ρωσικής γλώσσας ή/και δακτυλογραφίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Για περαιτέρω πληροφορίες, εκδήλωση ενδιαφέροντος και αποστολή βιογραφικών, παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 25720025 και/ή γραπτώς μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης :

info@tringislaw.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών ορίζεται η 30η Αυγούστου 2023.

SECRETARY POSITION VACANCY

Our Law Firm THEODOROS S. TRINGIS & PARTNERS LLC, is seeking to employ a full-time Secretary for its offices in Limassol.

Working hours: 08.00 am – 1.00 pm & 3:00 pm – 6:00 pm, from Monday to Friday

Qualifications:

Fluent in Greek and English Languages (both written and spoken).

Very good knowledge and usage of Computer (especially in Word, Excel, Outlook).

Knowledge of Russian language or/and typing will be considered an extra qualification.

Salary is depended upon qualifications.

For further information, expressing your interest and sending your CV, call number 25-720025 or write to the following electronic address:

info@tringislaw.com quoting: “anergosjobs.com”

Last date for submission of CVs is the 30th of August 2023.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA