AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός

M.T. Technoline Ltd: Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός – Λευκωσία

H M.T. Technoline ζητά να προσλάβει Διοικητικό Λειτουργό για τo Εμπορικό τμήμα στα γραφεία της στη Λευκωσία.

Ο ρόλος

Ο Διοικητικός Λειτουργός αναμένεται να εκτελεί τα εξής καθήκοντα:

 • Διοικητική υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών και διαδικασιών του τμήματος
 • Συμμετοχή και υλοποίηση των διαφόρων έργων που αναλαμβάνει το τμήμα
 • Ενημέρωση Συστήματος και άνοιγμα νέων κωδικών
 • Ενημέρωση Διαδικασιών και Συστήματος Intrastat
 • Ενημέρωση Ιστοσελίδας
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση μάρκετινγκ ενέργειων της εταιρείας
 • Συνεργασία/ Επικοινωνία με συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές
 • Αρχειοθέτηση, διαχείριση και ενημέρωση εγγράφων/ αρχείων, κτλ.
 • Ετοιμασία επιστολών, αναφορών, παρουσιάσεων, κτλ.
 • Ανταπόκριση σε εισερχόμενες κλήσεις ή αιτήματα πελατών, συνεργατών
 • Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς εργασίες που εμπίπτουν στα γενικότερα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης και υπαγορεύονται από τις εκάστοτε ανάγκες για την ορθή διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας.

Το άτομο

Ο Διοικητικός Λειτουργός αναμένεται να έχει/ είναι:

 • Σχετική με το αντικείμενο εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Σχετική με το αντικείμενο πιστοποίηση ή πτυχίο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Εμπειρία σε digital marketing θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση εργαλείων όπως Illustrator, Photoshop, κτλ. θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Καλή γνώση χρήσης/ χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εφαρμογών MS Office & Λογισμικών Συστημάτων
 • Εξοικειωμένος/η με την Τεχνολογία και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικές Δεξιότητες
 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικότητα
 • Υπευθυνότητα

————————————————————————————————————————————-

Εάν η θέση σας ενδιαφέρει παρακαλούμε όπως αποστείλετε το Βιογραφικό σας στο hr@technoline.com.cy με τίτλο: “MTΤ ADM/2023-2 – anergosjobs.com”