AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Πολυκλινική Υγεία: Θέσεις Εργασίας

Πολυκλινική Υγεία: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

1.  Βοηθοί Θαλάμου

Η Πολυκλινική Υγεία στα πλαίσια επέκτασης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών της, αναζητά περιορισμένο αριθμό Βοηθών Θαλάμου, με προηγούμενη εμπειρία ή χωρίς, για να ενταχθούν στη Νοσηλευτική Ομάδα, υπό την ευθύνη του/της Προϊστάμενου/ης Τμήματος.

Γενικά Καθήκοντα:

 • Παρέχει φροντίδα σε ασθενείς
 • Βοηθά στην προσωπική υγιεινή και σίτιση των ασθενών
 • Διατηρεί τακτοποιημένο το δωμάτιο των ασθενών και κατ’ επέκταση το θάλαμο
 • Φροντίζει και επιμελείται τον εξοπλισμό του τμήματος με τις οδηγίες του/της προϊστάμενου/ης
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν σχετικά με τη θέση από τον/την Προϊστάμενο/η Θαλάμου ή άλλη αρμόδια προϊστάμενη αρχή

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Προσφέρονται:

 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • Πρόγραμμα ένταξης νέων εργοδοτουμένων
 • Συνεχής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
 • Φιλικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας
 • 38 ώρες εργασίας τη βδομάδα
 • Άλλα ωφελήματα στη βάση υπερωριών και δημόσιων αργιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο careers@ygiapolyclinic.com  αναγράφοντας τη θέση «Βοηθός Θαλάμου – anergosjobs.com» ή να καλέσουν στο +357 25884758 ή +357 25884941 για περισσότερες λεπτομέρειες.

2.  Νοσηλευτές/τριες

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική Υγεία στα πλαίσια επέκτασης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών του, αναζητά Νοσηλευτές/τριες, με εμπειρία ή χωρίς για να ενταχθούν στη Νοσηλευτική Ομάδα.

Γενικά Καθήκοντα:

 • Μεριμνά για τη νοσηλεία και φροντίδα του ασθενή
 • Συνεργάζεται με όλο το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στα πλαίσια φροντίδας του ασθενή
 • Χρησιμοποιεί τις γνώσεις του/της, για να προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στον ασθενή και στην οικογένεια του
 • Φροντίζει ώστε το περιβάλλον του ασθενή να είναι κατάλληλο και ασφαλές
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον/την Προϊστάμενο/η  Θαλάμου ή άλλη αρμόδια προϊστάμενη αρχή

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο στη Νοσηλευτική
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι απαραίτητη

Προσφέρονται:

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως εμπειρίας και γνώσεων
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • Αναλυτικό πρόγραμμα ένταξης νέων εργοδοτουμένων
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Φιλικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές μισθολογικής ανέλιξης και ανέλιξης θέσης, στη βάση της Κλίμακας Καριέρας (Career Ladder)
 • 38 ώρες εργασίας τη βδομάδα
 • Άλλα ωφελήματα στη βάση υπερωριών, δημόσιων αργιών και ευθύνης βάρδιας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@ygiapolyclinic.com (αναγράφοντας Νοσηλευτές/τριες με τίτλο: “anergosjobs.com”) ή να καλέσουν στους αριθμούς  +357 25884758 ή +357 25884626 για περισσότερες πληροφορίες.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

 

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS