AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Διανομείς

Pantelis Soteriou food suppliers ltd: Ζητούνται Διανομείς – Λεμεσός

Η Eταιρεία Pantelis Soteriou food suppliers ltd ,μέλος του ομίλου  G.D.L. Trading LTD, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και διανομής κατεψυγμένων προϊόντων ζητά να προσλάβει άμεσα Διανομείς. 

Καθήκοντα:

  • Ετοιμασία παραγγελιών
  • Φόρτωση παραγγελιών
  • Διανομή και παράδοση παραγγελιών

Προσόντα:

  • Λευκό ποινικό μητρώο
  • Επαγγελματική άδεια οδηγού
  • Βασική γνώση Αγγλικών
  • Ακεραιότητα Χαρακτήρα
  • Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, προθυμία, ευγένεια

Προηγούμενη πείρα σε προώθηση τροφίμων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Η εταιρεία παρέχει ένα πολύ καλό πακέτο απολαβών και ταμείο πρόνοιας.

Ενδιαφερόμενοι αιτητές παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@psffoods.com με τίτλο: “Διανομείς – Λεμεσός – anergosjobs.com”

Όλες οι αιτήσεις τυγχάνουν διακριτικής επεξεργασίας διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τον ΓΚΠΔ.