AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Rightspace Construction Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Η RIGHTSPACE CONSTRUCTION LTD, (μέλος του ομίλου Phil. Andreou Group), ζητά να προσλάβει άτομο για την ακόλουθη θέση:

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (CIVIL ENGINEER)    

Κύρια Καθήκοντα:

 • Προγραμματισμός και Συντονισμός εργασιών
 • Διασφάλιση ποιότητας εργασιών
 • Διαχείριση και Διασφάλιση θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας
 • Βασικές γνώσεις μεταλλικών κατασκευών και τοποθετήσεων
 • Επικοινωνία με πελάτες, υπεργολάβους και άλλο επαγγελματικό προσωπικό
 • Δημιουργία δελτίων ποσοτήτων
 • Επιβλέψεις εργοταξίων
 • Συνεργασία μεταξύ των τμημάτων
 • Άλλα καθήκοντα σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Εργασιών

Κύρια Προσόντα:

 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου Πολιτικής Μηχανικής και μέλος του ΕΤΕΚ
 • Πολύ καλό χειρισμό και γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD ή/και REVIT.
 • Γνώση Συστημάτων Ξηράς Δόμησης και Κατασκευής Μεταλλικών Σκελετών με τεχνολογία LGSF (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Γνώση οποιουδήποτε σχεδιαστικού προγράμματος Detail Designing, σχετικα με την Τεχνολογία LGSF (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και δυναμικής προσαρμογής

Σημείωση:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα στο

vacancies@phil-andreou.com  με θέμα “Πολιτικός Μηχανικός (Civil Engineer) – anergosjobs.com”.

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA