AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σ.Ε.Ο.Κ.: Θέση εργασίας

Σ.Ε.Ο.Κ.: Θέση εργασίας – Λευκωσία

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος με τα πιο κάτω προσόντα, καθήκοντα και ωφελήματα:

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος Πτυχίου στην Πολιτική Μηχανική ή Μηχανική Περιβάλλοντος
 • Μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
 • Άριστη γνώση στο χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, (MS Office (Word, Excel, PowerPoint, κ.α.)
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία – Γραφή)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας
 • Γνώσεις σε τομείς όπως:
 • Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις
 • Κυκλική Οικονομία

Αιτητές που δεν πληρούν τα προσόντα ή αιτήσεις στις οποίες δεν επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.

Καθήκοντα Ευθύνες

 • Παρακολούθηση σχετικών Νομοθεσιών.
 • Τήρηση αρχείου.
 • Διεξαγωγή ερευνών και μελέτη στατιστικών/ εγγράφων.
 • Διεξαγωγή Σεμιναρίων, Ημερίδων.
 • Επικοινωνία με Μέλη.
 • Υποστήριξη Μελών σε συναφή θέματα.
 • Σύνταξη αλληλογραφίας

Απολαβές – Ωφελήματα

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος Μισθός

Αιτήσεις (τυπώστε από www.oseok.org.cy), συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση hr@oseok.org.cy, μέχρι τις 21/04/2023

Αίτηση η οποία δεν έχει συμπληρωθεί στο σύνολο της δεν θα αξιολογείται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA