AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπικό Αποθήκης

Mundipharma Pharmaceuticals Ltd: Ζητείται Προσωπικό Αποθήκης – Λευκωσία

Η Mundipharma Pharmaceuticals Ltd ζητά να προσλάβει υπεύθυνο και συνεργάσιμο άτομο για το τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, για τη θέση Προσωπικό Αποθήκης, με το ακόλουθο ωράριο:

Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30-16:00 (38 ώρες εβδομαδιαίως).

Σάββατο: 2 φορές το μήνα με διπλό ημερομίσθιο.

Κύρια Καθήκοντα

 • Αναφέρει και υποστηρίζει την Διευθύντρια Αποθήκης
 • Παραλαμβάνει, ελέγχει, καταγράφει και αποθηκεύει τα προϊόντα
 • Ετοιμάζει τις παραγγελίες για αποστολή σε πελάτες του εξωτερικού ή της τοπικής αγοράς
 • Εκτελεί όλους τους ελέγχους και τηρεί τις διαδικασίες χωρίς εξαιρέσεις
 • Βεβαιώνεται για την ασφαλή φύλαξη των προϊόντων
 • Φορτώνει τις παραγγελίες στα φορτηγά και εμπορευματοκιβώτια/κοντέινερ.
 • Βεβαιώνεται για την καταλληλόλητα, καθαριότητα και συντήρηση του εξοπλισμού και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες παράδοσης ή φόρτωσης.
 • Παραλαμβάνει αναφορές που αφορούν παραδόσεις και αποστολές και διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες διαβιβάζονται στο κατάλληλο προσωπικό της εταιρείας
 • Συμμετέχει στην ετήσια καταμέτρηση των προϊόντων
 • Τηρεί χωρίς εξαιρέσεις τους κανονισμούς της εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου ή τεχνικής σχολής
 • 1-3 χρόνια προηγούμενη εργασία σε αποθήκη
 • Χειριστής περονοφόρου (προτιμητέο αλλά όχι απαραίτητο)
 • Επαγγελματική Άδεια Φορτηγού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν και σημαντικο πλεονέκτημα.
 • Τυπικότητα στο ωράριο, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Το πακέτο απολαβών περιλαμβάνει 13ο μισθό, Ταμείο Προνοίας, εθελοντικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και πολλά άλλα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση hr@mundipharma.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” μέχρι τις 13/04/2023.

Η Mundipharma Pharmaceuticals είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

Όλα τα βιογραφικά και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται στη Mundipharma Pharmaceuticals Ltd διατηρούνται ασφαλή και εμπιστευτικά και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και θα αποθηκεύοται στο σύστημά μας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης. Όλα τα δεδομένα των μη επιτυχόντων υποψηφίων θα διαγραφούν με ασφάλεια μετά την περίοδο των 6 μηνών, εκτός εάν ο υποψήφιος δώσει τη συγκατάθεσή του για περίοδο 12 μηνών.