AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται γραμματέας για ιατρείο

Ζητείται γραμματέας για ιατρείο – Λεμεσός

Ζητείται γραμματέας για ιατρείο, με γνώση δακτυλογραφίας.

Προηγούμενη εμπειρία σε ιατρείο προσωπικού γιατρού και γνώση της πλατφόρμας του Γεσυ θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Επικοινωνία μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Email Address: dimitriou@cytanet.com.cy