AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός

“Μοναδικά Χαμόγελα”: Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός – Λευκωσία

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα” προκηρύσσει θέση Γραμματειακού Λειτουργού για το Πολυθεματικό Κέντρο Αξιολόγησης και Παρέμβασης Μοναδικά Χαμόγελα.

Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες

 • Τίτλο Σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε συναφή ή άλλο κλάδο
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραφή και ομιλία)
 • Άριστη γνώση MS Office και ειδικά Outlook και Word
 • Ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Εχεμύθεια και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ομαδικότητα και συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 • Υπευθυνότητα, ευγένεια και συνέπεια
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητα οργάνωσης και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Γνώση του λογισμικού προγράμματος E-Soft καθώς και της πλατφόρμας ΓΕΣΥ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Βασικά Καθήκοντα

 • Διαχείριση λογιστικών πράξεων (πληρωμές / αποδείξεις) μέσω του λογισμικού προγράμματος E-Soft καθώς και προετοιμασία για αποστολή στους λογιστές
 • Διαδικασία διαχείρισης πλατφόρμας ΓΕΣΥ
 • Διαχείριση τηλεφωνημάτων, συντονισμό ραντεβού και προγραμμάτων
 • Υποδοχή και επικοινωνία με γονείς
 • Αρχειοθέτηση και οργάνωση αρχείων
 • Ετοιμασία επιστολών
 • Οργάνωση χρονοδιαγράμματος πολυθεματικών συναντήσεων
 • Διαχείριση αποθεμάτων γραφικής ύλης και τοποθέτηση παραγγελιών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να καταγράφεται και η κλινική εμπειρία τους.
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή.pdf ή .doc) στο admin@monadikacenter.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” το αργότερο μέχρι τις 7 Απριλίου 2023Το Κέντρο μας βρίσκεται στον Κοτσιάτη και το ωράριο απασχόλησης είναι 11:30 π.μ. μέχρι 19:30 μ.μ. Δευτέρα με Παρασκευή.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA