AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γυμναστής/ Γυμνάστρια

Evolve Gym Fitness and Wellness: Ζητείται Γυμναστής/ Γυμνάστρια – Λευκωσία

Το Evolve Gym Fitness and Wellness, το πιο εξελιγμένο τεχνολογικά γυμναστήριο στη Λευκωσία, ζητά για άμεση πρόσληψη:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι

▪ Κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος Φυσικής Αγωγής.

▪ Διατεθειμένος/η να εργαστεί σε ευέλικτο ωράριο.

▪ Να έχει ενθουσιασμό για την δουλειά.

▪ Να έχει δυναμικό και ευχάριστο χαρακτήρα.

Ωφελήματα:

Ικανοποιητικό Πακέτο απολαβών.

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

 Για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Mail: info@evovle-gym.com

Phone: 22443636

Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού και φωτογραφίας.

https://evolve-gym.com/