AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο

Ζητείται Γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο – Λευκωσία

Δικηγορικό γραφείο με έδρα την Λευκωσία, δέχεται την λήψη βιογραφικών, με σκοπό την άμεση πρόσληψη προσώπου στην θέση Γραμματέα, για γραμματειακή υποστήριξη και συνεργασία με δικηγόρους στο τμήμα δικαστηριακών υποθέσεων του δικηγορικού γραφείου.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη, θα πρέπει απαραιτήτως, να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

– προηγούμενη πείρα τουλάχιστο 4 έτη σε δικηγορικό γραφείο, ή σε άλλη παρόμοια θέση,

– άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας,

– άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (word, excel, Microsoft office, outlook)

– άριστες οργανωτικές ικανότητες, ευθυκρισία και ικανότητα στην λήψη πρωτοβουλιών,

– διάθεση και ικανότητα να ακολουθεί και να εκτελεί οδηγίες,

– διάθεση και ικανότητα για ομαδική συνεργασία και παροχή ουσιαστικής υποστηρικτικής βοήθειας προς τους δικηγόρους που θα συνεργάζεται.

– διακριτικότητα,

– ικανότητα για εργασία και απόδοση εντός χρονοδιαγραμμάτων, ως επίσης και για πολυδιεργασία,

– ικανότητα για εργασία υπό πίεση,

– άριστη γνώση του συστήματος ZYΓΟΣ,

– ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα.

Ο μισθός θα είναι αναλόγως των προσόντων και της πείρας.

Τα βιογραφικά σημειώματα και οι συστατικές επιστολές που τα συνοδεύουν, να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tplaw.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” το αργότερο μέχρι και την 20/3/2023. Ο χειρισμός τους θα διέπεται από πλήρη εμπιστευτικότητα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA