AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Μηχανικός Εργοταξίου

Vert Et Blanc Constructions (Overseas) Ltd: Ζητείται Μηχανικός Εργοταξίου – Λεμεσός

Κατασκευαστική/Εργοληπτική εταιρεία Α’ Τάξης οικοδομικών και τεχνικών έργων με έδρα τη Λεμεσό, επιθυμεί να εργοδοτήσει Μηχανικό Εργοταξίου

Προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
 • Εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ
 • Εμπειρία σε εργοτάξια πέραν των 5 χρόνων
 • Καλή Γνώση Η/Υ (office excel & word) και Autocad
 • Ετοιμασία επιμετρήσεων και έκδοση Διατακτικών
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Γνώση των κατασκευαστικών διεργασιών (κατασκευές από σκυρόδεμα, χωματουργικά, μεταλλικά και ξυλουργικά έργα, εγκαταστάσεις κ.λπ.)
 • Καλή Γνώση ελληνικών και αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
 • Εξαιρετικές απαραίτητες δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και εποπτείας
 • Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ετοιμασία επιμετρήσεων

Καθήκοντα

 • Επίβλεψη και Οργάνωση Έργου
 • Προγραμματισμός και συντονισμός εργασιών στα Εργοτάξιο
 • Συντονισμός υπεργολάβων
 • Έλεγχος ποιότητας και Παραγωγικότητας
 • Ετοιμασία επιμετρήσεων για παραγγελία υλικών και ετοιμασία διατακτικών υπεργολάβων
 • Ετοιμασία μηνιαίων αναφορών για την εξέλιξη των Έργου
 • Υπεύθυνος για διασφάλιση του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ όλων των τμημάτων της ομάδας λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των υπεργολάβων και μηχανικών.
 • Να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του έργου και οι υπεργολάβοι εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.
 • Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και έλεγχο εργασιών, Μηχανημάτων και υλικών για την ομαλή εκτέλεση του έργου με βάση τον προγραμματισμό.
 • Υπεύθυνος για την ομαλή εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές συμβολαίου, τα πρότυπα ποιότητας και Ασφάλειας & Υγείας.
 • Υπεύθυνος για την τήρηση ημερήσιου ημερολογίου εργοταξίου.

Απολαβές

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vertetblanc.com.cy αναφέροντας τον τίτλο «Μηχανικός Εργοταξίου – anergosjobs.com».

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA