AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Κλητήρας / Maintenance

ΙΜΗ: Ζητείται Κλητήρας / Maintenance – Λευκωσία

Η ΙΜΗ ζητά να προσλάβει:

Κλητήρας / Maintenance

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Γενικές εργασίες κλητήρα, όπως συλλογή, παραλαβή και παράδοση αλληλογραφίας ή εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και αντικειμένων
 • Να προγραμματίζει και να ακολουθεί τις πιο αποτελεσματικές διαδρομές για την παράδοση αγαθών
 • Συντήρηση εταιρικού αυτοκινήτου, συλλογή αποδείξεων καυσίμων και μηνιαία επιθεώρηση του αυτοκινήτου
 • Να παραλαμβάνει, φορτώνει και καταγράφει τα διάφορα αντικείμενα που πρέπει να παραδοθούν από και προς τον χώρο του ανάλογου συνεδρίου ή εκδήλωσης
 • Να βοηθά στο στήσιμο των συνεδρίων και των εκδηλώσεων που διοργανώνει η IMH, με βάση τις ανάγκες του κάθε συνεδρίου και εκδήλωσης
 • Υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά και φύλαξη του εξοπλισμού των συνεδρίων
 • Συντήρηση χώρου εργασίας για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η ασφάλεια
 • Περιστασιακές χειρωνακτικές εργασίες στο χώρο του γραφείου, όπως για παράδειγμα επιδιορθώσεις γραφείων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Κάτοχοι πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης και προηγούμενη πείρα στον συγκεκριμένο τομέα θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα
 • Κατοχή άδειας οδήγησης
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Άριστος χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Δραστήριο άτομο με ευχάριστη προσωπικότητα

Απολαβές:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην

ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη «KLITIRAS – anergosjobs.com», μέχρι και τις 24/02/2023.

Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα

IMH

Τηλ.: +35722505555 | Φαξ.: +35722679820www.imhbusiness.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA