AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται άτομα για τήρηση λογιστικών βιβλίων

Kyriacos I. Kyriacou & co Ltd: Ζητούνται άτομα για τήρηση λογιστικών βιβλίων – Λεμεσός

Από Ελεγκτικό γραφείο Kyriacos I. Kyriacou & co limited ζητούνται Άτομα για το τμήμα τήρησης λογιστικών βιβλίων με τα πιο κάτω καθήκοντα.

  • Καταχώρηση εγγραφών στο λογιστικό σύστημα

  • Συμφιλίωση (reconciliation) λογαριασμών προμηθευτών, πελατών, τραπεζών κλπ

  • Προετοιμασία και υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

  • Ετοιμασία φακέλου για το ελεγκτικό τμήμα

Προσόντα

  • LCC higher η ισοδύναμο προσόν

  • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

  • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση

Μισθός

  • Αναλόγως προσόντων και πείρας

Συνεχόμενο ωράριο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν βιογραφικό στο email: bestserv@cytanet.com.cy

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA