AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Χειριστές Μηχανών Παραγωγής – Βοηθός Εμφιάλωσης

Blue Sky Mountain Springs Ltd: Ζητούνται Χειριστές Μηχανών Παραγωγής – Βοηθός Εμφιάλωσης – Λεμεσός

Εποχιακή απασχόληση 8 μήνες

Περιγραφή Καθηκόντων

 • Χειρίζεται και τροφοδοτεί τη μηχανή με υλικά κατά τη διαδικασία παραγωγής

 • Εκτελεί χειρωνακτική και τεχνική εργασία

 • Εφαρμόζει τα Πρότυπα Ποιότητας ISO9000 και ΗΑCCP, πάντα μέσα στα πλαίσια των κανονισμών περί Υγείας και Ασφάλειας της Εταιρείας

 • Εκτέλεση καθηκόντων από Δευτέρα – Παρασκευή μέσα από πρόγραμμα βάρδιας (3 οκτάωρες βάρδιες ημερησίως)

Προσόντα & Ικανότητες

 • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας

 • Αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία

 • Έμφαση στη λεπτομέρεια

Είδος Εργασίας, Τοποθεσία

 • Εποχιακή απασχόληση για τους μήνες Φεβρουάριο/Μάρτιος – Σεπτέμβριο 2023

 • Τοποθεσία: Αγρός

 Απολαβές & Ωφελήματα

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών, το οποίο συμπεριλαμβάνει 13ο μισθό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Πληρωμένη διαμονή για όλη την περίοδο απασχόλησης ή επίδομα οδοιπορικών

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα παραπάνω, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@photiadesgroup.com 

Κενή Θέση: Χειριστής Μηχανών Παραγωγής

Εταιρεία:  Blue Sky Mountain Springs Ltd

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0035722585831