AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Curvglass: Θέση Εργασίας

Curvglass: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Υπεύθυνος/η Γραμμής Παραγωγής Γυαλιών Tempered

Η Curvglass, μέλος του Ομίλου εταιρειών Nikos Trikkis Group of Companies, ζητά να προσλάβει Υπεύθυνος/η Γραμμής Παραγωγής Γυαλιών Tempered.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος Άδειας Οδηγού
 • Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Καθήκοντα Θέσης:

 • Χειρισμός και προγραμματισμός γραμμής παραγωγής γυαλιών tempering
 • Έλεγχος προϊόντος
 • Καθορισμός διαδικασίας παραγωγής, ανάλογα με τον τύπο προϊόντος
 • Φόρτωση και εκφόρτωση του προϊόντος στη μηχανή
 • Συντονισμός της ομάδας για τη διεκπεραίωση των εργασιών

Δεξιότητες / Χαρακτήρας:

 • Διαθέτει ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, αναλυτική σκέψη, ευθυκρισία
 • Διαθέτει ικανότητες αποτελεσματικής συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας και προσεκτικής ακρόασης.
 • Διαχειρίζεται ορθά το χρόνο του στα πλαίσια της ποιοτικής και παραγωγικής απόδοσης.

 • Πενθήμερη Εργασία
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • 13ος Μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • Πληρωμένη Άδεια
 • Αναθεώρηση απολαβών με το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου ( 6 μήνες)

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας και θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εργοδότησης και μόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στα email: marianna@trikkis.com και factory@trikkiscurvglass.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 70003242

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA