AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

S. STYLIANOU MEDISUPPLIES LTD: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

H Εταιρεία S. STYLIANOU MEDISUPPLIES LTD, αντιπρόσωπος/εισαγωγέας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, ζητά να προσλάβει ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, με έδρα τη Λεμεσό.

Καθήκοντα:

 • Γραμματειακή υποστήριξη.

 • Τηλεφωνική επικοινωνία & εξυπηρέτηση πελατών.

 • Ετοιμασία προσφορών.

 • Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και τήρηση αρχείων.

 • Διατήρηση της οργάνωσης του γραφείου μέσω προμηθειών και παραγγελιών.

 • Συμμόρφωση με τα πρότυπα, τις διαδικασίες και την πολιτική της εταιρείας.

 • Γενικά γραμματειακά και διοικητικά καθήκοντα για την υποστήριξη των λειτουργιών της εταιρείας και του διευθυντικού προσωπικού.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα στις γραμματειακές σπουδές ή άλλο συναφή κλάδο.

 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση.

 • Κάτοικος Λεμεσού.

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)

 • Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft Office, Excel, Outlook)

 • Γνώση λογισμικών προγραμμάτων (π.χ. SAP)

 • Οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, προθυμία & ομαδικό πνεύμα.

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και συνέπεια.

 • Ευχάριστη προσωπικότητα & ικανότητες επικοινωνίας.

Απολαβές & Ωφελήματα:

 • Απολαβές αναλόγως προσόντων, μόνιμη πλήρης πενθήμερη εργασία, 13ος μισθός, εκπαίδευση και καλό περιβάλλον εργασίας.

Ωράριο Εργασίας:

Δευτέρα-Παρασκευή (08:00-13:00 & 15:00-18:00)

Αιτήσεις:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με τίτλο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ στο email:

hr@stylianoumedisupplies.com ή Φαξ:25384540.

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.