AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ): Θέσεις εργασίας

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ): Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

1.  Προϊστάμενος/η Τομέα (02/RIF2023) – Τμήμα Λειτουργίας

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023.

2.  Προϊστάμενος/η Τομέα (01/RIF2023) – Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA