AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Γραφείο Επιτρόπου Επικοινωνιών – Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας: 20 Θέσεις Εργασίας

Γραφείο Επιτρόπου Επικοινωνιών – Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας: 20 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Το Γραφείο Επιτρόπου Επικοινωνιών – Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας ανακοινώνει την προκήρυξη 20 μόνιμων θέσεων.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση:
  • 1 μόνιμης θέσης Ανώτερου Μηχανικού (Ρύθμιση) Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας
  • 1 μόνιμης θέσης Ανώτερου Μηχανικού (τεχνικό) Εθνικού CSIRT
  • 18 μόνιμων θέσεων Μηχανικού Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Επιτρόπου Επικοινωνιών, στο τηλέφωνο  22693000.
Προθεσμία: 14/2/2023