AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Οδηγός Χειριστής Φορτηγού Γερανού

Metalco (Heaters) Ltd: Ζητείται Οδηγός Χειριστής Φορτηγού Γερανού – Λευκωσία

H Metalco (Heaters) Ltd, εταιρεία που ασχολείται με τον σχεδιασμό, παραγωγή εγκατάσταση και
εμπορία ηλιακών θερμικών συστημάτων, ζητά να εργοδοτήσει οδηγό γερανοφόρου φορτηγού για μακροχρόνια συνεργασία, στο τμήμα εγκαταστάσεων/συντηρήσεων, με έδρα την Λευκωσία.

Προσόντα:

 • Επαγγελματική άδεια φορτηγού και άδεια χειριστή γερανού

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα και αξιοπιστία στην εκτέλεση των καθηκόντων

 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου

Καθήκοντα:

 •   Οδική μεταφορά παράδοσης προϊόντων για εκτέλεση εγκαταστάσεων/συντηρήσεων ηλιακών θερμικών συστημάτων.

 • Φορτοεκφόρτωση με γερανό.

 • Βοήθεια στην ομάδα εγκαταστάσεων/συντηρήσεων κατά
  την εκτέλεση εργασιών.

 • Καθημερινή ενημέρωση ταχογράφου.

 • Εφαρμογή και τήρηση κανόνων ασφαλείας.

Δίδεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, περιλαμβανομένων 13ου μισθού και Ταμείου Προνοίας.

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση info@metalcoheaters.com.cy αναφέροντας ”ΟΔΗΓΟΣ” στο θέμα ή να επικοινωνήσουν στο
  +35722425382.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA