AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Γραφείου

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΤΔ: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Γραφείου – Λευκωσία

Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος πανεπιστημίου του κλάδου Πολιτικής Μηχανικής που να έχει την δυνατότητα να εγγραφεί στο ΕΤΕΚ.

• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

• Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office.

• Γνώση των λογισμικών AutoCAD και MS Project.

• Μόνιμος κάτοικος Κύπρου.

Καθήκοντα:

• Διαχείριση συμβολαίων

• Διαχείριση υπεργολάβων βάσει χρονοδιαγράμματος έργου

• Ετοιμασία ενδιάμεσων πιστοποιητικών πληρωμών

• Επιμέτρηση ποσοτήτων

• Ετοιμασία προσφορών

• Επικοινωνία με αρχιτέκτονες και υπεργολάβους

• Γενικά γραφειακά καθήκοντα αναλόγως ανάγκης όπως διαχείριση επικοινωνίας, Payroll, αρχειοθέτηση εγγράφων.

Προηγούμενη εμπειρία δεν είναι απαραίτητη αλλά θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλ. διεύθυνση info@sastavrou.com με τίτλο: “anergosjobs.com” μέχρι τις 19/01/2023.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA