AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια

Apokryfo Traditional Guesthouse: Ζητείται Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια – Λεμεσός

Ζητείται Λογιστής/τρια σε ‘Όμιλο Εταιριών (2 εταιρείες) με έδρα το γραφείο στην Λεμεσό, για μόνιμη – πλήρη απασχόληση, για την διαχείριση λογιστηρίου αρχιτεκτονικού γραφείου και μικρής ξενοδοχειακής μονάδας (στο λογιστήριο εργάζεται ακόμη 1 άτομο)

Καθήκοντα:

 • Καταχώρηση λογιστικών εγγράφων στο λογισμικό πρόγραμμα της εταιρίας
 • Έλεγχος και ετοιμασία τιμολογίων και εισπράξεων.
 • Έλεγχος και συμφιλίωση λογαριασμών, τραπεζικών λογαριασμών, ταμείου (Petty cash), Πιστωτών & Χρεωστών
 • Προετοιμασία και έλεγχος δηλώσεων ΦΠΑ και άλλων συναφών υποχρεώσεων.
 • Έλεγχος και ανανέωση αδειών κυκλοφορίας εταιρικών αυτοκινήτων, ασφαλειών, αδειών λειτουργίας κλπ.
 • Ετοιμασία καταστάσεων και αναφορών για ετήσια Αudit
 • Μηνιαία έλεγχοι και συνεργασία με ελεγκτικό γραφείο
 • Γενική διεκπεραίωση άλλων καθημερινών εργασιών του λογιστηρίου

Προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή κάτοχος Διπλώματος Λογιστικής / ΑCA / ACCΑ / LCCI
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η / Υ ιδιαίτερα προγράμματα Microsoft Word and Excel
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση για τουλάχιστον 1-2 χρόνια
 • Άριστη οργανωτική ικανότητα
 • Επαγγελματισμός, συνέπεια και υπευθυνότητα

Ωφελήματα:

Απολαβές και άλλα ωφελήματα αναλόγως προσόντων και πείρας.

Ωράριο

 • Πλήρης απασχόληση, πενθήμερη εργασία
 • Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 -17:30
 • Tετάρτη 08:00 – 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vakisassociates@cytanet.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25369765