AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΤΔ: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΤΔ διαθέτει εικοσάχρονη πείρα στην οικοδόμηση και επιδιόρθωση κτηρίων και οικιών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Επίβλεψη και οργάνωση έργου
  • Προγραμματισμός και συντονισμός εργασιών στο εργοτάξιο
  • Εξασφάλιση ποιότητας κατασκευής
  • Συντονισμός εργολάβων και υπεργολάβων
  • Συμμετοχή στην επιλογή υλικών, προμηθευτών και συνεργατών
  • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο στην πολιτική μηχανική
  • Μέλη του ΕΤΕΚ
  • Καλή γνώση Η/Υ, AUTOCAD, Microsoft Project
  • Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία σε εργοτάξιο (οικοδομικά έργα)

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας

Αποστολή βιογραφικών στο: ioannoubbc@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com”