AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Ζητείται Γραφέας

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Ζητείται Γραφέας – Λευκωσία

Ο ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ δέχεται αιτήσεις  για την πλήρωση θέσης  Γραφέα  για τα Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία.

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

  • Γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα όπως διεκπεραίωση αλληλογραφίας, ετοιμασία και δακτυλογράφηση επιστολών, αρχειοθέτηση, διενέργεια εισπράξεων κα πληρωμών, έκδοση σχετικών αποδείξεων κτλ.
  • Συμμετοχή στην οργάνωση των διάφορων δραστηριοτήτων / εργασιών του Συνδέσμου.

Απαιτούμενα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

  • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Γραμματειακές Σπουδές ή/και επιτυχία σε εξετάσεις Ελληνικής και Αγγλικής δακτυλογραφίας
  • Πιστοποιητικό Λογιστικής LCCI – Επίπεδο ΙΙ ή αντίστοιχο Πιστοποιητικό
  • Άριστη γνώση και χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (δίπλωμα ECDL θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Το άτομο που θα επιλεγεί θα τύχει σχετικής εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy.

Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου Δημήτρη Χάματσου 12,  στη Δασούπολη, 2024 Στρόβολος ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@anticancersociety.org.cy  μέχρι την 30η Δεκεμβρίου, 2022.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA