AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Άτομο για Ταμείο/ Ράφια

Ι.Δ Λαϊκό Παζαράκι Λτδ: Ζητείται Άτομο για Ταμείο/ Ράφια – Λεμεσός

Η υπεραγορά Ι.Δ Λαϊκό Παζαράκι Λτδ στο Ζακάκι-Λεμεσό, ζητά να προσλάβει άτομα για ταμείο-ράφια.
Part-time ή full-time.