AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

A. J. PERICLEOUS L.L.C.: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Γενικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα
 • Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών σαν δομοστατικός μηχανικός στη μελέτη κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικών κατασκευών
 • Πολύ καλή γνώση του λογισμικού ETABS, ή/και άλλων προγραμμάτων στατικής ανάλυσης και δομοστατικού σχεδιασμού
 • Εμπειρία στη χρήση σχεδιαστικών λογισμικών Revit και AutoCAD
 • Εμπειρία στη χρήση ευρωκωδίκων και αντισεισμικού σχεδιασμού
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

Δεξιότητες:

 • Ομαδική εργασία
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Διαχείριση εργασίας υπό πίεση
 • Προσοχή στις λεπτομέρειες

Βασικά Καθήκοντα:

 • Εκπόνηση στατικών μελετών κτηρίων
 • Ετοιμασία στατικών σχεδίων και τεύχους μελέτη
 • Επιβλέψεις εργοταξίων

Ωφελήματα και Απολαβές:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pericleous.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA