AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Θέσεις Εργασίας

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το hr@research.org.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS