AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Παραλιμνίου: Θέση Εργασίας

Δήμος Παραλιμνίου: Θέση Εργασίας – Αμμόχωστος

Ο Δήμος Παραλιμνίου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Τεχνικού Μηχανικού.
Η προκήρυξη της πλήρωσης της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Κεντρικό Αρχείο του Δήμου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να παραληφθούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση, Δήμος Παραλιμνίου, Τ.Θ. 33033, 5310 Παραλίμνι, όχι αργότερα από τις 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00΄.

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA