AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΟΘΩΝ ΓΑΛΑΝΟΣ ΛΤΔ: Θέσεις Εργασίας

ΟΘΩΝ ΓΑΛΑΝΟΣ ΛΤΔ: Θέσεις Εργασίας – Λάρνακα και Λευκωσία

1.  Eξωτερικός/η Πωλητής/ τρια – Λάρνακα

Η Εταιρεία ΟΘΩΝ ΓΑΛΑΝΟΣ ΛΤΔ Εισαγωγείς και Διανομείς Ποτών και Καπνικών ζητά να προσλάβει Eξωτερικός/η Πωλητής/ τρια για το Τμήμα Πωλήσεων της στην Λάρνακα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Λήψη, έγκαιρη διανομή και παράδοση παραγγελιών
 • Έρευνα αγοράς και ανάπτυξη νέων πελατών
 • Διατήρηση καλών σχέσεων με όλους τους πελάτες
 • Άλλες εργασίες για υποστήριξη των πωλήσεων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου ή Κολλεγίου
 • Κάτοχος αδείας οδηγού Β
 • Γνώσεις Αγγλικής και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Σχετική εμπειρία σε χοντρικές πωλήσεις
 • Σοβαρό και υπεύθυνο άτομο
 • Επικοινωνιακό άτομο με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Κάτοικος Λάρνακας

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

 • Μισθό και προμήθεια από EUR 1050,00 μικτά
 • 13ο μισθό
 • Ταμείο Προνοίας και Ταμείο Υγείας
 • Υπηρεσιακό όχημα και κάρτα κινητού τηλεφώνου
 • Μόνιμη εργοδότηση
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης σε μια μεγάλη Εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο Email: AMP@Ghalanos.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM” ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Προσωπικού στο Τηλ. : 25888000

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης. Θα επικοινωνούμε μόνο με όσους/ες τηρούν τα απαιτούμενα προσόντα.


2.  Διανομείς – Λευκωσία και Λάρνακα

Η Εταιρεία ΟΘΩΝ ΓΑΛΑΝΟΣ ΛΤΔ Εισαγωγείς και Διανομείς Ποτών και Καπνικών ζητά να προσλάβει Διανομείς για τα Τμήματα Πωλήσεων της Εταιρείας στη Λευκωσία και στη Λάρνακα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Απόφοιτος Λυκείου/ Κολλεγίου
 • Καθαρή Άδεια Οδηγού Β
 • Απολυτήριο Στρατού
 • Αγγλικά
 • Γνώση Ηλεκτρικού Υπολογιστή
 • Εργατικό και οργανωτικό άτομο
 • Σχετική εμπειρία σε διανομές/ πωλήσεις επιπλέον προσόν
 • Κάτοικος Επαρχίας

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Ετοιμασία παραγγελιών , έλεγχος και φόρτωση εμπορευμάτων
 • Έγκαιρη παράδοση  σε πελάτες της Εταιρείας
 • Άλλες σχετικές εργασίες προς  υποστήριξη των πωλήσεων

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

 • Μισθό και προμήθεια απο EUR 1050,00 ακάθαρτα
 • 13 μισθό
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ταμείο Υγείας
 • Υπηρεσιακό όχημα
 • Μόνιμη εργοδότηση και ευκαιρίες ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο Email: AMP@Ghalanos.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM” ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Προσωπικού στο Τηλ. : 25888000

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης. θα επικοινωνούμε μόνο σε όσους/ες τηρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA