AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

GPM Construction Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λάρνακα

Η εταιρεία GPM CONSTRUCTION LTD, με έδρα την Λάρνακα (Αραδίππου) μεγαλώνει και ζητά για άμεση πρόσληψη Πολιτικό Μηχανικό.

Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Εμπειρία 5 χρόνια και άνω
 • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS Office και AutoCAD
 • Κατανόηση κατασκευαστικών σχεδίων
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα

Καθήκοντα:

 • Επίβλεψη εργοταξίων
 • Οργάνωση και προγραμματισμός του εργατικού δυναμικού & Εργοταξίου
 • Ετοιμασία μετρήσεων για παραγγελίες υλικών
 • Συνεχής επικοινωνία με υπεργολάβους και πελάτες
 • Έκδοση προσφορών
 • Προετοιμασία διατακτικών και επιστολών
 • Εβδομαδιαία αναφορά προόδου των έργων
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
 • Υπεύθυνος/η υλοποίησης έργου

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (CV), αναφέροντας την κατηγορία ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@gpm-metal.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA