AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη

A.S. Property Trust Ltd: Ζητείται Άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη – Λευκωσία

Η Property Trust, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο, ζητά άτομο για γραμματειακή υποστήριξη.

Η θέση έχει έδρα στα γραφεία της εταιρείας στην Λακατάμια και είναι πλήρους απασχόλησης. 

Απαιτούμενα προσόντα:

-Πτυχίο γραμματειακών σπουδών.

-Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Power Point)

-Άριστη γνώση (Γραπτή και προφορική)  της αγγλικής γλώσσας.

Αρμοδιότητες:

-Γραμματειακή υποστήριξη (οργάνωση – αρχειοθέτηση)

-Προετοιμασία αιτήσεων. 

-Τηλεφωνική επικοινωνία πελατών και συνεργατών.

-Συντονισμός και υποστήριξη ραντεβού.

Δεξιότητες / ικανότητες:

-Οργανωτικές ικανότητες

-Επικοινωνιακές δεξιότητες

-Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων

-Συνεργατικότητα

-Εχεμύθεια

-Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου

-Απαραίτητη προηγούμενη πείρα τουλάχιστον 3 έτη.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα κατά τον χειρισμό των Προσωπικών και Επαγγελματικών δεδομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: propertytrustsa@protonmail.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA