AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

KIK Trading Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύει στην Λεμεσό και ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 300 ατόμων. Ασχολείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισάγει διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, καπνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά, κ.τ.λ.) τα οποία διανέμει Παγκύπρια με το δικό της δίκτυο διανομής. Επίσης ασχολείται με το Λιανικό εμπόριο όπου έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης (Mini Mall Store και Portioli Coffee House).

Λόγω επέκτασης εργασιών, η εταιρεία KIK Trading στη Λεμεσό, ζητά να προσλάβει Γραμματέα με τα ακόλουθα βασικά καθήκοντα:

 • Απάντηση εισερχομένων κλήσεων και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αιτημάτων
 • Τον συντονισμό και την παροχή υποστήριξης σχετικά με διάφορα meetings
 • Τον συντονισμό των καθημερινών αρμοδιοτήτων του γραφείου
 • Την παραλαβή της αλληλογραφίας
 • Τη διατήρηση και την ανανέωση των εταιρικών πολιτικών, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο
 • Την προετοιμασία των εταιρικών παρουσιάσεων
 • Άμεση εξυπηρέτηση πελατών.
 • Συντονισμός Τεχνικού τμήματος.
 • Έλεγχος και εγγραφή τιμολογίων αγορών.
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων.
 • Να σκέφτεται νέες ιδέες και να κάνει προτάσεις για νέα συστήματα ή διαδικασίες.
 • Nα οργανώνει άριστα την εργασία της/του
 • Να παίρνει πρωτοβουλίες στην επίλυση προβλημάτων και στην παρακολούθηση των εργασιών.

Προσόντα:

 • Ικανότητα αντίληψης
 • Γρήγορη ενσωμάτωση στην εταιρική κουλτούρα
 • Συνεχή ενημέρωση για τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας
 • Τελειοποίηση των δεξιοτήτων σας
 • Απαραίτητη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Βασική γνώση Λογιστικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Να έχει δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης, ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές.
 • Να είναι έμπιστη/έμπιστος και εχέμυθη/εχέμυθος.
 • Να μπορεί να λειτουργεί με ψυχραιμία σε κρίσιμες καταστάσεις.
 • Να διαθέτει φαντασία και δημιουργικότητα.
 • Να ενημερώνεται και να διαβάζει για να εμπλουτίζει τις γνώσεις της και να αυτοβελτιώνεται.
 • Να είναι ευγενική/ευγενικός και ευέλικτη/ευέλικτος ακόμα και στα δύσκολα.
 • Να έχει σύνεση, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
 • Να έχει αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση.
 • Να μπορεί να προσαρμόζεται στην εργασία και στους ρυθμούς που απαιτεί το εργασιακό περιβάλλον.

Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και Προοπτική ανέλιξης.

Σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα  στο marketing@kiktrading.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA