AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Εστιατορίου

Hangry Ghost: Ζητείται Υπεύθυνος Εστιατορίου – Λευκωσία

Ζητείται άτομο για την θέση του ‘Υπεύθυνου Εστιατορίου’ για πλήρη απασχόληση στα εστιατόρια μας.
Προσόντα:
  • Άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών.
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
  • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
  • Επόπτευση του συνόλου των λειτουργιών της βάρδιας και οργάνωση της ροής εργασιών
  • Οργάνωση & διαχείριση αποθήκης
  • Προγραμματισμός & διεκπεραίωση παραγγελιών καταστήματος.
Απολαβές:
  • Μισθός Μηνιαίος
  • Ελκυστικό πακέτο απολαβών
  • Πλήρης Απασχόληση

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση hangryghostcy@gmail.com  με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”