AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Mary Gregoriou (ΧΗΜΕΙΟ) Ltd: Θέση Εργασίας

Mary Gregoriou (ΧΗΜΕΙΟ) Ltd: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Το ΧΗΜΕΙΟ MEDICHEM LABS αναζητεί άτομο για τη θέση Αιμολήπτη/ Αιμολήπτριας στη Λεμεσό.

Καθήκοντα:

  • Εξυπηρέτηση ασθενών
  • Διεκπεραίωση παραπεμπτικών μέσω της πλατφόρμας του ΓΕΣΥ και από ιδιώτες γιατρούς
  • Αιμοληψία και διαχείριση άλλων βιολογικών δειγμάτων

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας ή σε οποιοδήποτε άλλο συναφή κλάδο
  • Απαραίτητη εμπειρία στην αιμοληψία
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Δίπλωμα οδήγησης και μεταφορικό μέσο

Επιπρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

  • Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών
  • Γνώση λήψης αίματος από μικρά παιδιά/βρέφη

Βιογραφικά μπορούν να σταλούν στο medichemlabscy@gmail.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA