AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Kokita Ltd: Θέση Εργασίας

Kokita Ltd: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Καθήκοντα:

 • Προγραμματισμός Παραγωγής
 • Προγραμματισμός Διαθέσιμων πόρων και ανάθεση εργασιών
 • Διασφάλιση σωστής χρήσης και συντήρησης των μηχανημάτων και εξοπλισμού του εργοστασίου
 • Εκπαίδευση προσωπικού.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
 • Πολύ Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Γνώση μηχανολογίας / ηλεκτρολογίας.
 • Πτυχίο θετικών επιστήμων (Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός η παρεμφερές) θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα παραγωγής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Απαραίτητα Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Ηγετικές – Οργανωτικές Ικανότητες
 • Αποφασιστικότητα, συνέπεια και πειθαρχία
 • Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα
 • Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων
 • 13ο μισθό, Κοινωνικές Ασφαλίσεις
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο

info@kokita.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA