AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Occhio Hospitality Group: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Το Occhio Hospitality Group ζητά να προσλάβει ένα ευχάριστο και υπεύθυνο άτομο για να καλύψει τη θέση Βοηθού Λογιστηρίου στα κεντρικά γραφεία του στη Λευκωσία.

Καθήκοντα:

 • Επεξεργασία πληροφοριών μέσω λογιστικού συστήματος
 • Έκδοση και καταχώρηση τιμολογίων
 • Έκδοση και καταχώρηση επιταγών
 • Συμφωνία λογαριασμών Τραπεζών και ταμείων
 • Έλεγχος και επεξεργασία λογαριασμών πιστωτών
 • Καταχώρηση οποιωνδήποτε άλλων λογιστικών εγγραφών που θα ανατεθούν από τον άμεσα προϊστάμενό του/της
 • Αρχειοθέτηση και εύρυθμη λειτουργία γραφείου
 • Γραμματειακή και Διοικητική υποστήριξη
 • Οτιδήποτε άλλο του ανατεθεί από τον άμεσο προϊστάμενό του ή/και από τη Διεύθυνση

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Λογιστικής (LCCI Intermediate/Higher)
 • Πανεπιστημιακός τίτλος σε συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εργαλείων MS Office
 • Οργανωτικές και Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και Εχεμύθεια
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

Η/Ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα τύχει σχετικής εκπαίδευσης.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων των υποψηφίων.

Αιτήσεις

Για προσωπική συνέντευξη παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας ηλεκτρονικά αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης στο email: career@occhio.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA