AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οδηγός/ Messenger

One Light Ltd: Ζητείται Οδηγός/ Messenger – Λευκωσία

Η εταιρεία ONE LIGHT LTD (www.1-light.eu) ζητεί να εργοδοτήσει οδηγό/messenger για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Βασικά Καθήκοντα:

  • Μεταφορά εγγράφων για διεκπεραίωση εργασιών σε τράπεζες, ταχυδρομείο και άλλες υπηρεσίες.
  • Πληρωμές συνεργατών με επιταγές.
  • Μεταφορά-φόρτωμα-ξεφόρτωμα δειγμάτων προϊόντων από την κεντρική αποθήκη προς τα κεντρικά γραφεία και το αντίθετο.
  • Τακτοποίηση-συγύρισμα βοηθητικής αποθήκης γραφείων.
  • Αγορά και μεταφορά αναλωσίμων για ανάγκες γραφείων και κεντρικής αποθήκης.

Προσόντα:

  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Δίπλωμα οδηγού.
  • Ικανότητα φορτοεκφόρτωσης-τακτοποίησης μικρών πακέτων.
  • Έμπιστο άτομο με ήθος, ευγένεια και οργανωτικές ικανότητες.

Όλες οι κινήσεις γίνονται με αυτοκίνητο van της εταιρείας

Βιογραφικά στο operations@1-light.eu με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA