AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Τουριστικού Γραφείου

Seeyou Travel Ltd: Ζητείται Λειτουργός Τουριστικού Γραφείου – Λευκωσία

Καθήκοντα:
 • Εξυπηρέτηση πελατών – συνεργατών
 • Κρατήσεις – εκδώσεις εισιτηρίων
 • Προετοιμασία προσφορών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
 • Γνώση ενός τουλάχιστον συστήματος GDS
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε παρόμοια θέση

Το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει και τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

 • Οργάνωση, προσοχή και συγκέντρωση στη λεπτομέρεια
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και όγκου εργασιών
 • Τήρηση προθεσμιών
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

Αποστολή βιογραφικών στο marios@seeyoutravel.com.cy