AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθηκάριος

Four Day Clearance: Ζητείται Βοηθός Αποθηκάριος – Λευκωσία

Ζητείται Βοηθός Αποθηκάριος για να ενταχτεί στην ομάδα του ομίλου Μαλλούππας και Παπακώστας.
Το Four Day Clearance, είναι μία έκθεση επίπλων, η οποία βρίσκεται στα Λατσιά στη Λευκωσία και διεξάγεται
κάθε ενάμιση μήνα και διαρκεί 9 μέρες. Για τη δραστηριότητα του Four Day Clearance αναζητούμε Βοηθούς
Αποθηκάριους οι οποίοι θα εργάζονται μόνο για την περίοδο διεξαγωγής του (εργασία 9 μέρες κάθε ενάμιση
μήνα – μερική απασχόληση).
Καθήκοντα και ευθύνες:
  • Παραλαβή εμπορευμάτων
  • Παράδοση εμπορευμάτων
  • Διασφάλιση ότι όλες οι κινήσεις των αποθεμάτων γίνονται με τα κατάλληλα έγγραφα.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Επικοινωνιακός χαρακτήρας με ομαδικό πνεύμα
  • Όρεξη για δουλειά

Ωφελήματα

  • Προσφέρεται μισθός αναλόγως προσόντων.

Αιτήσεις:

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνεται μέλος της ομάδας μας παρακαλούμε όπως στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: careers@mp-group.com με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM”

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί μας στα:
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Τ.Κ. 23841, 1686 Λευκωσία
Τ: 22 550400
F: 22 550475
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA