AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Άτομο (ωράριο 24.00 – 08.00)

DC FEEL Secure Ltd: Ζητείται Άτομο (ωράριο 24.00 – 08.00) – Λεμεσός

Ζητείται άτομο για Full – time δουλειά, για την θέση του χειριστή κεντρικού σταθμού συστημάτων ασφαλείας.
Απαραίτητα προσόντα:
  • Απόφοιτος Μέσης σχολής εκπαίδευσης
  • Ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας
  • Λευκό ποινικό μητρώο
  • Κυπριακή ή Ελληνική υπηκοότητα
  • Άριστα ελληνικά και αγγλικά
  • Άριστη Χρήση κεντρικού υπολογιστή
Ωράριο εργασίας 5 φορές την εβδομαδα :
Νυχτερινή βαρδια 8ωρη 24:00 – 08:00
Αρμοδιότητες:
  • Διαχείριση σημάτων / τηλεφωνική εξυπηρέτηση.