AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός

S. Stylianou Medisupplies Ltd: Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός/ Γραμματέας – Λεμεσός

H Εταιρεία S. STYLIANOU MEDISUPPLIES LTD, αντιπρόσωπος/εισαγωγέας Ιατρικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων, ζητά να προσλάβει Διοικητικό/ή Λειτουργό (OfficeAdministrator), με έδρα τη Λεμεσό.

Καθήκοντα:

 • Έλεγχος παραγγελιών προμηθευτών, οργάνωση φορτώσεων μέσω επικοινωνίας με ναυτιλιακές εταιρείες και παρακολούθηση της πορείας των εμπορευμάτων.
 • Συντονισμός παραλαβής και παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες.
 • Τήρηση και έλεγχος αρχείων και διαδικασιών αγορών, πωλήσεων και συμβάσεων.
 • Συμμόρφωση με τα πρότυπα, τις διαδικασίες και την πολιτική της εταιρείας.
 • Γενικά γραμματειακά καθήκοντα για την υποστήριξη των λειτουργιών της εταιρείας και του διευθυντικού προσωπικού.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων, γραμματειακές σπουδές ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση.
 • Κάτοικος Λεμεσού.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft Office) και λογισμικών προγραμμάτων (Microsoft NAV,SAP)
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και υπευθυνότητας.
 • Δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση & τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα και πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εργατικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα.

Απολαβές & Ωφελήματα:

 • Απολαβές αναλόγως προσόντων, μόνιμη πλήρης πενθήμερη εργασία, 13ος μισθός, εκπαίδευση και καλό περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με τίτλο Office Administrator στο email hr@stylianoumedisupplies.com   με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM” ή Φαξ:  25384540 μέχρι τις 20 Απριλίου 2022.

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.