AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

S. Stylianou Medisupplies Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λεμεσός

H Εταιρεία S. STYLIANOU MEDISUPPLIES LTD, αντιπρόσωπος/εισαγωγέας Ιατρικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων, ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστηρίου, με έδρα τη Λεμεσό.

Καθήκοντα:

 • Καταχώρηση λογιστικών εγγράφων και τραπεζικών συναλλαγών.
 • Συμφιλίωση τραπεζικών υπολοίπων.
 • Έκδοση και αποστολή καταστάσεων λογαριασμού σε πελάτες.
 • Επικοινωνία με πελάτες σχετικά με τα υπόλοιπα και τις αποπληρωμές.
 • Έλεγχος τιμολογίων.
 • Μηνιαία έκδοση αποτελεσμάτων και στατιστικών.
 • Υποστήριξη σε όλο το φάσμα και εργασίες λογιστηρίου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Γενικές γνώσεις λογιστικής (βασικές)
 • Κάτοικος Λεμεσού.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft Office).
 • Γνώση λογισμικών προγραμμάτων (Microsoft NAV,SAP)
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και υπευθυνότητας.
 • Δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση & τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα και πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εργατικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα.

Απολαβές & Ωφελήματα:

 • Απολαβές αναλόγως προσόντων, μόνιμη πλήρης πενθήμερη εργασία, 13ος μισθός, εκπαίδευση και καλό περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με τίτλο Βοηθός Λογιστηρίου στο email hr@stylianoumedisupplies.com  με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM” ή Φαξ:  25384540 μέχρι τις 20 Απριλίου 2022.

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.