AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Εργασίας (μισθός €1.000 – €1.400)

Impophar Fitness: Ζητείται Τεχνικός – Λευκωσία και Λεμεσός

Η Impophar Fitness ψάχνει Τεχνικό με τα ακόλουθα προσόντα:

1) Απόφοιτος Τεχνικής σχολής η οποιοδήποτε Σχολή Μηχανολογίας

2) Ικανότητες επίλυσης τεχνικών προβλημάτων

3) Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλωσσάς

4) Απαραίτητη άδεια οδήγησης

5) Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

6) Θέληση για μάθηση

* Προηγουμένη εμπειρία σε Τεχνικό κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Θα προσφερθεί εκπαίδευση. Μισθός από €1.000 – €1.400 ανάλογος προσόντων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 95129930